SJ Company - шаблон joomla Форекс

*/ Tên Khoa: 

- Tên bằng tiếng Việt: KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC  

- Tên viết tắt tiếng Việt: SH

- Tên bằng tiếng Anh: FACULTY OF BIOTECHNOLOGY

*/ Cơ quan chủ quản: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*/ Địa chỉ  Học viện: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

*/ Số điện thoại liên hệ: 024.62.617.657

*/ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                Website: www.cnsh.vnua.edu.vn

*/ Thành lập: Ngày 22 tháng 10 năm 2008

* Tầm  nhìn

Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

* Sứ mạng

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.

* Nhiệm vụ

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, thạc sĩ;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Chuyển giao công nghệ và phục vụ xã hội.