SJ Company - шаблон joomla Форекс

bmcnvs

vs

Địa chỉ: Phòng 309, Nhà A1 - KTXSV, Khoa CNSH, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại: 0462617655

Tin tức Bộ môn Công nghệ vi sinh

Học phần quản lý của Bộ môn Công nghệ vi sinh

Bậc đại học STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ 1 SH01002 Vi sinh ...

NHÂN SỰ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VI SINH

STT Họ tên Học hàm, học vị Chức vụ Liên hệ 1 Nguyễn Xuân Cảnh Tiến ...

Học phần quản lý của Bộ môn Công nghệ vi sinh

Bậc đại học STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ 1 SH01002 Vi sinh vật ...

Xem tiếp Bộ môn Công nghệ vi sinh