SJ Company - шаблон joomla Форекс

Bậc đại học

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

SH01002

Vi sinh vật đại cương

2

2

SH03012

Công nghệ vi sinh

3

3

SH03053

Công nghệ sinh học môi trường

2

4

SH03055

Công nghệ sinh học nấm ăn và nấm dược liệu

2

5

SH03010

Công nghệ protein-enzyme

3

6

SH03003

Miễn dịch học

3

7

SH03057

Chuyên đề trong công nghệ sinh học

2

8

SH03013

Thực hành Công nghệ vi sinh

1

9

Sh01002

Thực hành Vi sinh vật đại cương

0,5

10

SH03011

Thực hành Công nghệ enzyme - protein

1

Các môn thuộc chương trình đào tạo POHE

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

PSH03018

Công nghệ sinh học môi trường

2

2

PSH03015

Công nghệ xử lý phế phụ phẩm trong sản xuất nấm

2

3

PSH03010

Công nghệ protein – enzym

3

4

PSH03012

Công nghệ vi sinh

2

5

PSH03021

Miễn dịch học cơ sở

2

6

PSH03027

Vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất nấm

2

7

PSH01002

Sinh học vi sinh vật

2

8

PSH03007

Nhập môn Công nghệ Sinh học nấm ăn và nấm dược liệu

1

9

PSH01004

Nấm học đại cương

2

10

PSH03026

Nấm và thực phẩm chức năng

2

11

PSH03008

Điều tra thực địa

1

12

PSH02007

Sinh học nấm ăn và nấm dược liệu

2

13

PSH03003

Công nghệ nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu

3

14

PSH03006

Công nghệ sau thu hoạch nấm ăn và nấm dược liệu

2

15

PSH03029

Độc tố học nấm

2

16

PSH03014

Quản lý sâu bệnh hại nấm ăn và nấm dược liệu

2

17

PSH03001

Nguyên lý chọn tạo và Công nghệ sản xuất giống nấm

3

18

PSH03002

Thực hành công nghệ sản xuất giống nấm

1

19

PSH03004

Thực hành công nghệ nuôi trồng nấm ăn

1

20

PSH03005

Thực hành công nghệ nuôi trồng nấm dược liệu

1

21

PSH03011

Thực hành công nghệ protein – enzym

1

22

PSH03013

Thực hành công nghệ vi sinh

1

Bậc sau đại học

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

SH07014

Vi sinh vật học môi trường

2

2

SH07016

Vi sinh vật học thực phẩm

2

3

SH07020

Vi sinh vật gây bệnh

2

4

CP06008

Hoá sinh nâng cao

2

5

SH07017

Công nghệ lên men

2

6

SH07018

Công nghệ sinh học nấm men

2

7

SH07015

Di truyền phân tử vi sinh vật

2

8

SH06012

Serminar trong Công nghệ sinh học

2