SJ Company - шаблон joomla Форекс

Đề tài các cấp

STT

Tên

Cấp

Thời gian thực hiện

Chủ trì

Tham gia

1

Nghiên cứu công nghệ nuôi trồng nấm Sò (Pleurotus spp.) trên cơ chất tổng hợp

Trọng điểm cấp học viện

2015-2017

TS. Nguyễn Thị Lâm Hải

TS. Nguyễn Xuân Cảnh

ThS. Ngô Xuân Nghiễn

TS. Nguyễn Thị Bích Thùy

ThS. Trần Đông Anh

ThS. Trần Thị Đào

Trần Thị Loan Phương

Mai Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Huyền Trang

Phan Thị Hương Giang

Trần Thu Trang

2

Nghiên cứu nguồn nguyên liệu phù hợp để nuôi trồng nấm sò lai và nấm sò Vua

Dự án Việt – Bỉ

1/2015-12/2015

ThS. Nguyễn Thị Minh Việt

TS. Nguyễn Thị Bích Thuỳ

Hà Kim Ánh

Văn Thị Dung

Nguyễn Thành Đạt

Nguyễn Thế Thắng

3

Xác định và phân tích chức năng mối tương tác giữa protein MAP kinase với một số nhân tố phiên mã (transcription factor) trong việc điều khiển khả năng chống chịu với điệu kiện bất lợi của môi trường ở cây Arabidopsis

NAFOS-TED

2014-2017

TS. Nguyễn Xuân Cảnh

TS. Đồng Huy Giới

TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

TS. Đặng Xuân Nghiêm

4

Development of a novel bioinsecticide based on XGO extract from plants for the control of the cabbageworm (Pieris rapae) and other major pests of cruciferous vegetables

Dự án Việt – Bỉ

Bir2011 - 2013

TS. Đặng Xuân Nghiêm

 

5

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử RAPD và SSR trong công tác chọn giống và bảo tồn quỹ gen cây khoai môn-sọ

Đề tài KH và CN cấp bộ

1/2010-1/2012

TS. Nguyễn Văn Giang

ThS. Vũ Ngọc Lan

KS. Nguyễn Xuân Bắc

ThS. Nguyễn Hữu Cường

KS. Trần Thế Mai

KS. Tống Văn Hải

KS. Nguyễn Thị Sơn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

6

Nghiên cứu sử dụng các chỉ thị phân tử SSR trong giám định và đánh giá các chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae và các chủng nấm mốc Aspergillus spp.

Trọng điểm cấp trường

2010 - 2012

TS. Đặng Xuân Nghiêm

Nguyễn Thị Minh Việt

Trần Hồng Hạnh

7

Nghiên cứu, ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn tạo dòng TGMS mới, kháng bệnh bạc lá

Chương trình TRIG

6/2009-6/2011

TS. Nguyễn Văn Giang

Tống Văn Hải

Nguyễn Thị Minh Việt

Trần Thị Hồng Hạnh

Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học

STT

Tên đề tài

Nhóm sinh viên thực hiện

Thời gian thực hiện

Giáo viên hướng dẫn

1

Phân lập các chủng nấm mốc gây thối hỏng trên quả đu đủ (Carica papaya) và đánh giá khả năng bị đối kháng với các chủng xạ khuẩn (Atinomyces spp.)

Mông Mạnh Linh

Nguyễn Minh Trang

Nguyễn Thị Phương Nga

Nguyễn Xuân Thắng

1/2014-12/2014

TS. Đặng Xuân Nghiêm

Th.S. Trịnh Thị Thu Thủy

2

Phân lập và nghiên cứu đặc điểm của một số chủng vi sinh vật có khả năng phân giải phosphate khó tan ở đất một số tỉnh miền núi phía Bắc

Hoàng Thị Vân

Đặng Kim Yến

1/2014-12/2014

TS. Nguyễn Văn Giang

3

Phân lập các vi sinh vật nội sinh ở rễ một số cây trồng

Đặng Kim Yến

Kiều Thị Ánh

Trịnh Thị An

5/2014-5/2015

TS. Nguyễn Văn Giang

4

Phân lập các chủng xạ khuẩn biển sinh chất kháng khuẩn

Trần Thị Trinh

Vũ Nguyệt Phương

Lê Thị Đào

5/2014-5/2015

TS. Nguyễn Văn Giang

5

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học chủng nấm linh chi Gat (Ganoderma sp.) được thu thập ở Vườn Quốc gia Ba Vì – Hà Nội

Nguyễn Ngô Minh Nhật

Nguyễn Thị Huyền Trang

Trần ThuTrang

Lê Thị Quỳnh Chi

Nguyễn Xuân Anh

1/2016-12/2016

ThS. Trần Đông Anh

6

Phân lập và đánh giá một số dòng đơn bào tử của chủng nấm rơm V1 (Volvariella volvacea)

Hoàng Khắc Cưng

Phạm Thị Hải Quỳnh

Lê Thị Giang

Đỗ Thị Hương

Đỗ Trung Hiếu

1/2017-12/2017

ThS. Trần Đông Anh

 

 

Một sô công trình khoa học đã công bố

Công trình đăng trên các tạp chí quốc tế (ISI)

Xiao-Min Liu, Xuan Canh Nguyen, Kyung Eun Kim, Hay Ju Han, Kyunghee Lee, Dae-Jin Yun, Woo Sik Chung (2013). Phosphorylation of the zinc finger transcriptional regulator ZAT6 by MPK6 regulates Arabidopsis seed germination under salt and osmotic stress.Biochemical and Biophysical Research Communications. 430(3):1054-1059. ISSN: 1090-2104.

Xuan Canh Nguyen, My Hanh Thi Hoang, Ho Soo Kim, Kyunghee Lee, Xiao-Min Liu, Sun Ho Kim, Sunghwa Bahk, Hyeong Cheol Park, Woo Sik Chung (2012). Phosphorylation of the transcriptional regulator MYB44 by mitogen activated protein kinase regulates Arabidopsis germination. Biochemical and Biophysical Research Communications, 423(4):703-8. ISSN: 1090-2104.

My Hanh Thi Hoang, Xuan Canh Nguyen, Kyunghee Lee, Young Sang Kwon, Huyen Trang Thi Pham, Hyeong Cheol Park, Dae-Jin Yun, Chae Oh Lim, Woo Sik Chung (2012). Phosphorylation by AtMPK6 is required for the biological function of AtMYB41 in Arabidopsis. Biochemical and Biophysical Research Communications, 422(1):181-6. ISSN: 1090-2104.

Xuan Canh Nguyen, Sun Ho Kim, Kyunghee Lee, Kyung Eun Kim, Xiao-Min Liu, Hay Ju Han, My Hanh Thi Hoang, Shin-Woo Lee, Jong Chan Hong, Young Hwan Moon, Woo Sik Chung (2012). Identification of a C2H2-type zinc fingertranscription factor (ZAT10) from Arabidopsis as a substrate of MAP kinase. Plant Cell Reports, 31(4):737-45.ISSN: 0721-7714.

Geon Hui Son, Jinrong Wan, Hye Jin Kim, Xuan Canh Nguyen, Woo Sik Chung, Jong Chan Hong, Gary Stacey (2012). The ethylene responsive element binding factor 5, ERF5, is involved in the chitin-induced innate immunity response. Molecular Plant-Microbe Interactions, 25(1):48-60.ISSN: 0894-0282.

Hyeong Cheol Park, Eun Hyeon Song, Xuan Canh Nguyen, Kyunghee Lee, Kyung Eun Kim, Ho Soo Kim, Sang Min Lee, Sun Ho Kim, Dong Won Bae, Dae-Jin Yun, Woo Sik Chung (2011). Arabidopsis MAP kinase phosphatase 1 is phosphorylated and activated by its substrate AtMPK6. Plant Cell Reports, 30(8):1523-31. ISSN: 0721-7714.

Xiao-Min Liu, Kyung Eun Kim, Kang-Chang Kim, Xuan Canh Nguyen, Hay Ju Han, Mi Soon Jung, Ho Soo Kim, Sun Ho Kim, Hyeong Cheol Park, Dae-Jin Yun, Woo Sik Chung (2010). Cadmium activates Arabidopsis MPK3 and MPK6 via accumulation of reactive oxygen species. Phytochemistry, 71(5-6):614-8. ISSN: 0031-9422.

Công trình đăng trên các tạp chí trong nước

Nguyễn Xuân Cảnh, Đặng Xuân Nghiêm, Phạm Tuấn Anh, Bùi Mạnh Hùng (2015). Identifycation of myb77 transcription factor as a novel substrate of mpk3/6 in vitro. Tạp chí Sinh học. 37: 27-32.

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy, Lê Văn Vẻ, Trần Thu Hà (2015). “Bước đầu nghiên cứu Công nghệ nuôi trồng Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris L. ex Fr.) ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 3.

Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào, Phùng Phương Thảo, Nguyễn Thị Huế (2014). Xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp cho các chủng vi khuẩn có khả năng sinh phytase. Tạp chí Công nghệ Sinh học, 12(3): 551-557.

Nguyễn Văn Khiêm, Vũ Hoài Sâm, Phương Thiện Thương, Triệu Thị Linh, Nguyễn Xuân Cảnh (2014). Nhận biết các giống nghệ (Curcuma longa L.) có hàm lượng curcumin cao bằng chỉ thị PCR-RFLP. 12(3): 489-496.

Đinh Xuân Linh, Thân Đức Nhã, Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy (2014). Cẩm nang khởi nghiệp nghề nấm, Nhà xuất bản thông tin.

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy, Lê Văn Vẻ, Trần Thu Hà, Phạm Thu Hương, Trịnh Tam Kiệt (2014). “Nghiên cứu đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử RAPD và đặc điểm hình thái học của một số chủng nấm sò lai và nhập nội”, Tạp chí Di truyền học và ứng dụng – Chuyên san Công nghệ sinh học, số 9, tr.87-94.

Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Đào, Vũ Thị Nguyệt Phương, Trần Thị Huế, Nguyễn Văn Giang (2014). Phân lập và khảo sát điều kiện nuôi cấy một số chủng vi sinh xellulaza từ nước thải nhà máy giấy. Tạp chí NN&PTNT, Chuyên đề 45 năm Viện Thổ nhưỡng – Nông hóa, tr.94-102.

Phạm Thu Trang, Phạm Thanh Huyền, Lê Gia Hy, Phí Quyết Tiến, Hồ Tuyên, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Phương Nhuệ (2014). Đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn biển VD111 sinh chất kháng khuẩn, Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 12, số 8: 1258-1265.

Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Giang (2013). Nghiên cứu đa dạng di truyền của các dòng ngô nổ Việt Nam bằng chỉ thị phân tử RAPD. Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, quyển 2: Công nghệ vi sinh, Công nghệ sinh học thực vật, tr.720-726.

Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào, Đinh Quang Hiếu, Đặng Ngọc Bích, Trần Thị Cẩm Tú, Bùi Thị Hằng (2013). Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn sinh tổng hợp phytase ngoại bào (Isolation and Screening of Extracellular Phytase Producing Bacteria). Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 11, số 4: 558-564.

Nguyễn Văn Giang, Vũ Ngọc Lan, Tống Văn Hải (2013). Nghiên cứu đa dạng di truyền cây khoai môn-sọ bằng chỉ thị phân tử DNA. Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 11, số 1: 1-6.

Đinh Xuân Linh, Thân Đức Nhã, Nguyễn Hữu Đống, Nguyễn Duy Trình, Ngô Xuân Nghiễn (2013). Kỹ thuật trồng,chế biến nấm ăn, nấm dược liệu, Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy, Đinh Xuân Linh, Trần Thu Hà, Trịnh Tam Kiệt, Trần Đông Anh (2013). "Kết quả nghiên cứu chọn tạo các chủng nấm sò mới có triển vọng trong sản xuất ở Việt Nam", Hội thảo quốc gia về Khoa học cây trồng lần thứ nhất, NXB Nông nghiệp, tr. 516-524.

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy, Đinh Xuân Linh, Trần Thu Hà, Đặng Trọng Lương, Trịnh Tam Kiệt, Trần Đông Anh, Phạm Thu Hương, Thân Thị Chiển (2013). "Bước đầu nghiên cứu lai tạo và phát triển một số chủng nấm sò thương phẩm", Báo cáo Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, NXB Khoa học và Công nghệ, tr. 945-949.

Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Cồ Thị Thùy Vân, Đinh Xuân Linh, Trịnh Tam Kiệt, Nguyễn Trung Thành (2013).“Nghiên cứu nhân giống nấm Vân chi (Trametes vesicolor) dạng dịch thể”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 41, tr.67-73.

Nguyễn Thị Bích Thùy, Khuất Hữu Trung, Ngô Xuân Nghiễn, Cồ Thùy Vân, Trịnh Tam Kiệt (2013).“Nghiên cứu đặc điểm sinh học và đa dạng di truyền của một số chủng nấm Sò vua(Pleurotus eryngii)”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệpViệt Nam, số 41, tr.73-80.