SJ Company - шаблон joomla Форекс

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Chọn tạo giống vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt bằng kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học sinh sản

- Tạo các động vật hoặc tế bào – mô động vật có phẩm chất di truyền đặc biệt phục vụ công nghiệp dược phẩm và y – sinh học hiện đại (động vật chuyển gen, nhân bản, tế bào gốc …)

- Xây dựng ngân hàng gen vật nuôi, thuỷ sản, động vật đặc hữu, hoang dã nhằm mục đích bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị nguồn gen bản địa tại Việt Nam

- Sản xuất và thương mại hoá các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, y-sinh-dược phẩm, các kit sử dụng trong việc xác định nhanh và chính xác (DNA test) giới tính động vật, một số bệnh ở gia súc, gia cầm, thuỷ cầm