SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

                                                  CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN QUẢN LÝ

  1. HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

SH02002

Sinh học người và động vật

03

2

SH03064

Sinh học phát triển động vật

02

3

SH03006

Công nghệ tế bào động vật

03

4

SH03007

Thực hành công nghệ tế bào động vật

01

5

SH03060

Chẩn đoán phân tử và liệu pháp gen

02

6

SH03050

Công nghệ tế bào gốc

02

7

SH03052

Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống động vật

02

8

SH03056

Seminar

01

9

PSH02002

Sinh học người và động vật

02

       2. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

SHE02002

Biology of Human and Animal

03

2

SHE03064

Developmental Biology of Animal

02

3

SHE03006

Animal Cell Technology

03

4

SHE03007

Animal Cell Technology Laboratory

01

5

SHE03060

Molecular Diagnostics and Gene Therapy

02

6

SHE03050

Stem Cell Technology

02

7

SHE03052

Biotechnology in Animal Breeding

02

8

SHE03056

Seminar

01

        3. HỆ ĐÀO TẠO CAO HỌC

  

   STT

 

Mã học phần

 

Tên học phần

 

Số tín chỉ

1

SH06009

Sinh học phát triển nâng cao

02

2

TY06014

Công nghệ sinh học sinh sản động vật nâng cao

02

3

SH07030

Nuôi cấy và bảo quản lạnh tế bào động vật

02

4

SH07031

Công nghệ Y-Sinh học ứng dụng

02

5

SH07032

Công nghệ sinh học trong chọn giống vật nuôi và nuôi trồng thủy sản

02

6

CNSH681

Công nghệ vacxin và kháng sinh

02

7

CNSH724

Miễn dịch học thú y nâng cao

02

8

CNSH617

Bệnh học phân tử động vật

02