SJ Company - шаблон joomla Форекс

 

                       CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

STT

Tên đề tài và mã số

Nhiệm vụ

Cấp Quản lý

Thời gian

Ghi chú

1

Nghiên cứu sản xuất tinh bò Blanc-Bleu-Belge (BBB) thuần đông lạnh dạng cọng rạ và thử nghiệm phương pháp phân tách tinh phân giới 

Tham gia

Nguyễn Hữu Đức

Nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ

2017 -2019

 

2

Nghiên cứu hợp tác sản xuất vải chức năng dược liệu sử dụng công nghệ tạo vi nang

Tham gia

Nguyễn Hữu Đức

Nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đề tài nghị định thư Việt-Pháp

2012-2014

 

3

Nghiên cứu nâng cao quy trình kỹ thuật bảo quản đông lạnh tinh một số loài thủy sản quan trọng

Tham gia

Nguyễn Hữu Đức

Nhà nước CNSH         Thủy sản

2011-2013

 

4

Ứng dụng công nghệ cấy chuyển phôi bò sữa cao sản tại Tây Nguyên

Tham gia

Nguyễn Hữu Đức

Nhà nước

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chương trình Tây nguyên III

2011-2013

 

5

Nâng cao hiệu quả tạo phôi bò thụ tinh ống nghiệm bằng kỹ thuật nuôi cấy chung với tế bào ống dẫn trứng  

Chủ trì

Nguyễn Hữu Đức

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2011-2013

 

6

Nghiên cứu môi trường bảo quản tinh lợn dạng lỏng ngắn ngày và dài ngày

Chủ trì

Ngô Thành Trung

Trường ĐHNNHN

Chương trình TRIG

2012

 

7

Sử dụng lá xoan (Melia azederach Linn.) trong khẩu phần ăn của dê tại huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng

Chủ trì

Ngô Thành Trung

Chương trình MEKARN

2011-2012

 

8

Nghiên cứu sử dụng enzyme hyaluronidase trong phân tách lớp tế bào cumulus bao quanh trứng dê phục vụ công nghệ tạo phôi trong ống nghiệm

Chủ trì

Trần Thị Bình Nguyên

Trường ĐHNNHN

2010-2011

 

9

Nghiên cứu sự phát triển in vitro của trứng dê phục vụ công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm và tạo phôi nhân bản tại Việt Nam

Chủ trì

Nguyễn Hữu Đức

Trường ĐHNNHN

Chương trình TRIG

2009-2011