SJ Company - шаблон joomla Форекс

bmcnvs

vs

Bộ môn Công nghệ vi sinh được thành lập ngày 22/10/2008 theo quyết định số 1493/QĐ-NNH của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Địa chỉ: Phòng 305, Nhà A1, Khoa CNSH, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Tin tức Bộ môn Công nghệ vi sinh

Học phần quản lý của Bộ môn Công nghệ vi sinh

CÁC HỌC PHẦN BỘ MÔN PHỤ TRÁCH 1. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC STT Mã học phần Tên học ...

Nhân sự Bộ môn Công nghệ vi sinh

Bộ môn Công nghệ vi sinh được thành lập ngày 22/10/2008 theo quyết định số 1493/QĐ-NNH của Hiệu trưởng Trường Đại học ...

Định hướng nghiên cứu và phát triển Bộ môn Công nghệ vi sinh

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỘ MÔN 1. PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ - Phấn đấu đến năm 2025: 100% cán bộ trong Bộ môn đáp ứng đầy đủ ...

Xem tiếp Bộ môn Công nghệ vi sinh