SJ Company - шаблон joomla Форекс

Phân lập, tuyển chọn, cải tạo các chủng giống vi sinh vật và sản xuất các chế phẩm từ vi sinh vật ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, y - dược, chế biến thực phẩm, và xử lý ô nhiễm môi truờng.

Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử để cải biến các con đường trao đổi chất của vi sinh vật, tạo các protein tái tổ hợp.

Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng huyết thanh miễn dịch trong định danh và phân loại vi sinh vật; sản xuất kháng thể đặc hiệu ứng dụng trong các kỹ thuật protein-enzym.

Nghiên cứu các cơ chế chống chịu, điều hòa biểu hiện gene ở sinh vật, đặc biệt là vi sinh vật cũng như mối quan hệ của chúng trong tự nhiên.

Nghiên cứu chọn tạo, bảo tồn và phát triển nguồn gen nấm ăn và nấm dược liệu; nghiên cứu công nghệ nhân giống, công nghệ nuôi trồng, bảo quản, chế biến các loài nấm ăn và nấm dược liệu; nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học của nấm.