SJ Company - шаблон joomla Форекс

1. DANH MỤC ĐỀ TÀI (DỰ ÁN) NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.1. Đề tài cấp Nhà nước và tương đương

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Thời gian thực hiện

Chủ trì đề tài

Cán bộ tham gia

1

Xác định và phân tích chức năng mối tương tác giữa protein MAP kinase với một số nhân tố phiên mã (transcription factor) trong việc điều khiển khả năng chống chịu với điệu kiện bất lợi của môi trường ở cây Arabidopsis.

Đề tài NAFOSTED

Mã số: 106-NN.02-2013.30

2014-2017

Nguyễn Xuân Cảnh

Đồng Huy Giới

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Nguyễn Thị Phương Thảo

Đặng Xuân Nghiêm

Phạm Tuấn Anh

2

Nghiên cứu sự tương tác của một số nhân tố phiên mã là cơ chất của MAP kinase với các protein và gen khác trong việc đáp ứng với các yếu tố môi trường bất lợi ở cây Arabidopsis.

Đề tài NAFOSTED

Mã số: 106.02-2017.09

2017-2020

Nguyễn Xuân Cảnh

Đồng Huy Giới

Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Phùng Thị Thu Hà

Phạm Thị Huyền Trang

Phạm Tuấn Anh

3

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học tổng hợp kiểm soát bệnh vàng lá, thối rễ và chảy gôm trên một số cây ăn quả.

Đề tài cấp Nhà nước

2018-2020

Phạm Hồng Hiển

Nguyễn Thị Chúc Quỳnh

Trịnh Thị Vân

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phạm Thị Minh Thắng

Phùng Quang Tùng

Bạch Thị Điệp

Nguyễn Xuân Cảnh

Hoàng Mạnh Cường

Nguyễn Thành Hiếu

 

1.2. Đề tài cấp Bộ/ Địa phương

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Thời gian thực hiện

Chủ trì đề tài

Cán bộ tham gia

1

Điều tra cơ bản thành phần loài và xây dựng Danh lục Nấm Việt Nam

2005-2014

Trịnh Tam Kiệt

Vũ Thị Kim Ngân

Trần Đông Anh

Nguyễn Quốc Trường

Trịnh Tam Anh

Nguyễn Văn Diễn

Ngô Xuân Nghiễn

Nguyễn Thị Bích Thùy

Trần Thị Phú

Trần Tiến Dũng

2

Đề tài nhánh “ Lưu giữ, bảo quản nguồn gen nấm ăn và nấm dược liệu” thuộc nhiệm vụ bảo tồn quỹ gen cây trồng

2006 - 2014

Nguyễn Thị Bích Thùy

Nguyễn Thị Sơn

Ngô Xuân Nghiễn

Ngô Thị Thùy Dương

Trần thị Hường

3

Nghiên cứu xây dựng qui trình nhân giống và nuôi trồng nấm Ngọc châm, nấm Chân dài

2008 - 2010

Nguyễn Thị Bích Thùy

Đinh Xuân Linh

Nguyễn Thị Sơn

Ngô Xuân Nghiễn

Ngô Thị Thùy Dương

Trần thị Hường

4

Đề tài nhánh “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen Nấm lớn Việt Nam” Thuộc chương trình: Bảo tồn và phát triển nguồn Gen Sinh Vật Việt Nam

2008-2011

Trịnh Tam Kiệt

Vũ Thị Kim Ngân

Trần Đông Anh

Dương Thị Thanh Nga

Thân Thị Chiển

Trịnh Thị Tam Bảo

Phạm Thu Hương

5

Nghiên cứu ứng dụng các chủng vi sinh vật hữu ích để tạo chế phẩm sinh học có hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp

Mã số: 01C-05/01-2009-2

2009-2010

Nguyễn Quang Thạch

Vũ Ngọc Lan

Nguyễn Thị Sơn

Trần Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Hương Giang

6

Nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử RAPD và SSR trong công tác chọn giống và bảo tồn quỹ gen cây khoai môn-sọ.

2010-2012

Nguyễn Văn Giang

Vũ Ngọc Lan

Nguyễn Xuân Bắc

Nguyễn Hữu Cường

Trần Thế Mai

Tống Văn Hải

Nguyễn Thị Sơn

Nguyễn Thị Thu Hà

7

Đề tài cấp Bộ: “Chọn tạo một số giống nấm mới”

2012-2014

Ngô Xuân Nghiễn

Đinh Xuân Linh

Nguyễn Thị Sơn

Nguyễn Thị Bích Thùy

Trần Thu Hà

Ngô Thị Thùy Dương

Trần thị Hường

8

Dự án SX thử cấp Bộ “ Sản xuất thử giống nấm Ngọc châm, Chân dài theo quy mô công nghiệp

2012 - 2014

Nguyễn Thị Bích Thùy

Ngô Xuân Nghiễn

Đinh Xuân Linh

Nguyễn Thị Sơn

Nguyễn Thị Luyện

Vũ Thị Hằng

Ngô Thị Thùy Dương

Trần thị Hường

9

Dự án: “Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình sản xuât giống và nuôi thương phẩm nấm Cordyceps militaris L.ex Fr. (Đông trùng hạ thảo) tại tỉnh Thanh Hóa”

2017-2019

Đỗ Thị Hồng

Ngô Thị Ánh

Hồ Thị Quyên

Mai Thị Hồng Lâm

Nguyễn Thái Thạch

Hoàng Thăng Minh

Lê Thị Dung

Ngô Xuân Nghiễn

Nguyễn Thị Bích Thùy

Nguyễn Thị Luyện

 

1.3. Đề tài cấp Học viện trọng điểm và tương đương

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Thời gian thực hiện

Chủ trì đề tài

Cán bộ tham gia

1

Nghiên cứu, ứng dụng chỉ thị phân tử DNA chọn tạo dòng TGMS mới, kháng bệnh bạc lá.

Đề tài thuộc dự án TRIG

2009-2011

Nguyễn Văn Giang

Tống Văn Hải

Nguyễn Thị Minh Việt

Trần Thị Hồng Hạnh

2

Nghiên cứu sử dụng các chỉ thị phân tử SSR trong giám định và đánh giá các chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae và các chủng nấm mốc Aspergillus spp.

Đề tài trọng điểm cấp HV

2010-2012

Đặng Xuân Nghiêm

Nguyễn Thị Minh Việt

Trần Hồng Hạnh

3

Development of a novel bioinsecticide based on XGO extract from plants for the control of the cabbageworm (Pieris rapae) and other major pests of cruciferous vegetables.

Đề tài thuộc dự án Việt-Bỉ

2011-2013

Đặng Xuân Nghiêm

 

4

Nghiên cứu sản xuất phân lân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất rau an toàn.

 

Đề tài trọng điểm cấp HV

Mã số: T2013-01-02TĐ

2013-2015

Chu Anh Tiệp

Thiều Thị Phong Thu

Hà Thị Thanh Bình
Vũ Thị Châu Thu
Nguyễn Xuân Cảnh

5

Xây dựng mô hình nuôi vi tảo Haematococus piuvialis trong hệ thống photobioreactor và quy trình tách chiết Astaxanthin.

Đề tài trọng điểm cấp HV

Mã số: HV2014-12-05TĐ

2014-2016

Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Xuân Cảnh

Nguyễn Thị Mai
Tống Văn Hải
Ngô Thành Trung
Phạm Thị Lam Hồng
Nguyễn Thị Phương Thảo

6

Nghiên cứu công nghệ nuôi trồng nấm Sò (Pleurotus spp.) trên cơ chất tổng hợp.

 

Đề tài trọng điểm cấp HV

Mã số: T2015-08-10TĐ

2015-2016

Nguyễn Thị Lâm Hải

Phạm Thị Thu Hằng

Nguyễn Văn Giang

Trần Đông Anh

Trần Thị Loan Phương

Mai Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Huyền Trang

Phan Thị Hương Giang

Trần Thu Trang

7

Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật đối kháng trong phòng trừ một số bệnh trên nấm sỏ (Pleurotus sp.) và nấm linh chi (Ganoderma sp.)

Đề tài trọng điểm cấp HV

Mã số: T2017-12-05TĐ

2017-2019

Nguyễn Xuân Cảnh

Trần Thị Đào

Trần Đông Anh
Nguyễn Thanh Huyền
Trần Thị Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Diệu Hương

Trần Thị Hương

Cấn Thị Mai Hương

Phạm Đức Hải

 

1.4. Đề tài cấp Học viện

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Thời gian thực hiện

Chủ trì đề tài

Cán bộ tham gia

1

Phân lập và xác định hoạt tính enzyme của nấm mốc Aspergillus oryzae phục vụ cho sản xuất tương

Đề tài cấp Học viện

Mã số: T2010-12-30

2010

Trần Thị Hồng Hạnh

 

2

Nghiên cứu nguồn nguyên liệu phù hợp để nuôi trồng nấm sò lai và nấm sò Vua.

Đề tài thuộc dự án Việt-Bỉ

2015

Trần Thị Đào

Nguyễn Thị Bích Thuỳ

Hà Kim Ánh

Văn Thị Dung

Nguyễn Thành Đạt

Nguyễn Thế Thắng

3

Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh trên tôm.

 

Đề tài cấp Học viện

Mã số: T2016-12-49

2016

Nguyễn Xuân Cảnh

Trần Thị Đào

Nguyễn Văn Giang

Nguyễn Thị Định

Phạm Thị Hiếu

Phạm Thị Thu Huyền

Trần Kim Oanh

4

Đánh giá sinh trưởng, năng suất của giống nấm Đầu khỉ (Hericium erinaceus (Bull.: Fr.) Pers.) nuôi trồng ở Hà Nội

Đề tài cấp Học viện

Mã số: T2017–12-77

2017

Nguyễn Thị Bích Thùy

Ngô Xuân Nghiễn

Nguyễn Thị Luyện

Nguyễn Trung Đam

Nguyễn Phương Anh

5

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn và nấm mốc từ đất có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase có hoạt tính cao

Đề tài thuộc dự án Việt-Bỉ

Mã số: T2017-12-18VB

2017

Trần Thị Hồng Hạnh

Trần Thị Đào

Lê Ngọc An

Nguyễn Thị Sen

Nguyễn Thị Tuyết

6

Nghiên cứu tạo chủng nấm sò lai giữa một số chủng nấm sò và đánh giá các con lai thu được

Đề tài thuộc dự án Việt-Bỉ

Mã số: T

2018

Trần Đông Anh

Nguyễn Thị Bích Thùy

Ngô Xuân Nghiễn

Nguyễn Thị Luyện

Vũ Thị Như Hoa

Lê Thế Cương

Đỗ Thị Thu Quỳnh

Đinh Văn Nam

7

Sàng lọc và nghiên cứu các đặc điểm sinh học của các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá

Đề tài thuộc dự án Việt-Bỉ

Mã số: T2018-12-18VB

2018

Nguyễn Thanh Huyền

Trần Thị Đào

Trần Thị Hồng Hạnh

Phạm Lê Anh Minh

Ngô Thị Hồng Lịch

Vương Thị Uyên

 

1.5. Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài

Nhóm sinh viên thực hiện

Thời gian thực hiện

Giáo viên hướng dẫn

1

Phân lập các chủng nấm mốc gây thối hỏng trên quả đu đủ (Carica papaya) và đánh giá khả năng bị đối kháng với các chủng xạ khuẩn (Atinomyces spp.)

Mông Mạnh Linh

Nguyễn Minh Trang

Nguyễn Thị Phương Nga

Nguyễn Xuân Thắng

2014

Đặng Xuân Nghiêm

Trịnh Thị Thu Thủy

2

Phân lập và nghiên cứu đặc điểm của một số chủng vi sinh vật có khả năng phân giải phosphate khó tan ở đất một số tỉnh miền núi phía Bắc

Hoàng Thị Vân

Đặng Kim Yến

2014

Nguyễn Văn Giang

 

3

Phân lập các vi sinh vật nội sinh ở rễ một số cây trồng

Đặng Kim Yến

Kiều Thị Ánh

Trịnh Thị An

2014-2015

Nguyễn Văn Giang

 

4

Phân lập các chủng xạ khuẩn biển sinh chất kháng khuẩn

Trần Thị Trinh

Vũ Nguyệt Phương

Lê Thị Đào

2014-2015

Nguyễn Văn Giang

 

5

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng của các chủng nấm sò vua (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) và xây dựng qui trình nuôi trồng phù hợp

Nguyễn Thế Thắng

2015

Nguyễn Thị Bích Thùy

6

Tách dòng và biểu hiện gen MYB72 liên quan đến tính kháng bệnh ở cây Arabidopsis trong vi khuẩn E. coli.

Nguyễn Thị Nhàn

Nguyễn Thị Phương Anh

Phạm Thị Diệu Linh

Phạm Minh Trang

Trần Thị Thu Hiền

2015-2016

Nguyễn Xuân Cảnh

7

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học chủng nấm linh chi Gat (Ganoderma sp.) được thu thập ở Vườn Quốc gia Ba Vì – Hà Nội

Nguyễn Ngô Minh Nhật

Nguyễn Thị Huyền Trang

Trần ThuTrang

Lê Thị Quỳnh Chi

Nguyễn Xuân Anh

2016

Trần Đông Anh

8

Nghiên cứu phát hiện gen liên quan đến khả năng kháng bệnh gỉ sắt trên đậu cô ve bằng chỉ thị phân tử nhằm ứng dụng trong chọn giống

 

Trần Thị Thu Hiền

Trần Kim Oanh

Phạm Thị Huế

Ngô Hương Thảo

2016-2017

Nguyễn Văn Giang

 

9

Phân lập một số chủng vi khuẩn có khả năng sinh enzyme chitinase phục vụ cho việc phòng trừ bệnh hại trên cây trồng

Bùi Thị Sen

Nguyễn Thị Hà

Lê Thị Ngọc An

Nguyễn Thị Kim Anh

2017

Trần Thị Hồng Hạnh

10

Phân lập và đánh giá một số dòng đơn bào tử của chủng nấm rơm V1 (Volvariella volvacea)

Hoàng Khắc Cưng

Phạm Thị Hải Quỳnh

Lê Thị Giang

Đỗ Thị Hương

Đỗ Trung Hiếu

2017

Trần Đông Anh

11

Nghiên cứu xác định một số chủng vi sinh vật gây bệnh trên nấm Linh chi (Ganoderma lucidum)

 

Lê Hương Giang

Cấn Thị Mai Hương

Đặng Thị Loan

Phạm Thị Loan

Phạm Đức Hải

2017-2018

Trần Đông Anh

12

Ứng dụng vi khuẩn lactic trong chế biến và bảo quản nấm sò

Đoàn Thị Hải

Ngô Thùy Dương

Ngô Thị Ngọc Mai

Trần Thị Tươi

2018

Nguyễn Thanh Huyền

13

Xác định một số chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với nấm gây bệnh Panama phân lập trên trên cây chuối.

Phạm Lê Anh Minh

Hoàng Ngọc Anh

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Lê Phương Anh

Ngô Thùy Dương

2018-2019

Nguyễn Thanh Huyễn

 

2. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

2.1. Bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế thuôc hệ thống ISI/Scopus

TT

Tên công trình

(Bài báo, công trình)

Tác giả/đồng tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí…)

Năm công bố

1

Cadmium activates Arabidopsis MPK3 and MPK6 via accumulation of reactive oxygen species

Xiao-Min Liu, Kyung Eun Kim, Kang-Chang Kim, Xuan Canh Nguyen, Hay Ju Han, Mi Soon Jung, Ho Soo Kim, Sun Ho Kim, Hyeong Cheol Park, Dae-Jin Yun, Woo Sik Chung

Phytochemistry

2010

2

Arabidopsis MAP kinase phosphatase 1 is phosphorylated and activated by its substrate AtMPK6

Hyeong Cheol Park, Eun Hyeon Song, Xuan Canh Nguyen, Kyunghee Lee, Kyung Eun Kim, Ho Soo Kim, Sang Min Lee, Sun Ho Kim, Dong Won Bae, Dae-Jin Yun, Woo Sik Chung

Plant Cell Reports

2011

3

The ethylene responsive element binding factor 5, ERF5, is involved in the chitin-induced innate immunity response

Geon Hui Son, Jinrong Wan, Hye Jin Kim, Xuan Canh Nguyen, Woo Sik Chung, Jong Chan Hong, Gary Stacey

Molecular Plant-Microbe Interactions

2012

4

Identification of a C2H2-type zinc finger transcription factor (ZAT10) from Arabidopsis as a substrate of MAP kinase

Xuan Canh Nguyen, Sun Ho Kim, Kyunghee Lee, Kyung Eun Kim, Xiao-Min Liu, Hay Ju Han , My Hanh Thi Hoang , Shin-Woo Lee, Jong Chan Hong , Young Hwan Moon, Woo Sik Chung

Plant Cell Reports

2012

5

Phosphorylation by AtMPK6 is required for the biological function of AtMYB41 in Arabidopsis

My Hanh Thi Hoang, Xuan Canh Nguyen, Kyunghee Lee, Young Sang Kwon, Huyen Trang Thi Pham, Hyeong Cheol Park, Dae-Jin Yun, Chae Oh Lim, Woo Sik Chung

Biochemical and Biophysical Research Communications

2012

6

Phosphorylation of the transcriptional regulator MYB44 by mitogen activated protein kinase regulates Arabidopsis germination

Xuan Canh Nguyen, My Hanh Thi Hoang, Ho Soo Kim, Kyunghee Lee, Xiao-Min Liu, Sun Ho Kim, Sunghwa Bahk, Hyeong Cheol Park, Woo Sik Chung

Biochemical and Biophysical Research Communications

2012

7

Phosphorylation of the zinc finger transcriptional regulator ZAT6 by MPK6 regulates Arabidopsis seed germination under salt and osmotic stress

Xiao-Min Liu, Xuan Canh Nguyen, Kyung Eun Kim, Hay Ju Han, Kyunghee Lee, Dae-Jin Yun, Woo Sik Chung

Biochemical and Biophysical Research Communications

2013

8

Novel MAP kinase substrates identified by solid-phase phosphorylation screening in Arabidopsis thaliana

Hyeong Cheol Park, Xuan Canh Nguyen, Sunghwa Bahk, Byung Ouk Park, Ho Soo Kim, Min Chul Kim, Hans J. Bohnert, Woo Sik Chung

Plant Biotechnology Reports

2016

9

A Positive Transcription Factor in osmotic stress tolerance, ZAT10,

is regulated by MAP kinases in Arabidopsis

Xuan Canh Nguyen, Sun Ho Kim, Shah Hussain, Jonguk An, Yej i Yoo, Hay Ju Han, Ju Soon Yoo, Chae Oh Lim, Dae-Jin Yun and Woo Sik Chung

Journal of Plant Biology

2016

 

2.2. Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước

TT

Tên công trình

(Bài báo, công trình)

Tác giả/đồng tác giả

Nơi công bố

(tên tạp chí…)

Năm công bố

1

Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn sinh tổng hợp phytase ngoại bào (Isolation and Screening of Extracellular Phytase Producing Bacteria)

Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào, Đinh Quang Hiếu, Đặng Ngọc Bích, Trần Thị Cẩm Tú, Bùi Thị Hằng

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2013

2

Nghiên cứu đa dạng di truyền cây khoai môn-sọ bằng chỉ thị phân tử DNA

Nguyễn Văn Giang, Vũ Ngọc Lan, Tống Văn Hải

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2013

3

Nghiên cứu nhân giống nấm Vân chi (Trametes vesicolor) dạng dịch thể

Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Cồ Thị Thùy Vân, Đinh Xuân Linh, Trịnh Tam Kiệt, Nguyễn Trung Thành

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

2013

4

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và đa dạng di truyền của một số chủng nấm Sò vua (Pleurotus eryngii)

Nguyễn Thị Bích Thùy, Khuất Hữu Trung, Ngô Xuân Nghiễn, Cồ Thùy Vân, Trịnh Tam Kiệt

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệpViệt Nam

2013

5

Nhận biết các giống nghệ (Curcuma longa L.) có hàm lượng curcumin cao bằng chỉ thị PCR-RFLP

Nguyễn Văn Khiêm, Vũ Hoài Sâm, Phương Thiện Thương, Triệu Thị Linh, Nguyễn Xuân Cảnh

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2014

6

Xác định điều kiện nuôi cấy thích hợp cho các chủng vi khuẩn có khả năng sinh phytase

Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào, Phùng Phương Thảo, Nguyễn Thị Huế

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2014

7

Khả năng đối kháng nấm gây bệnh ở thực vật của các chủng Bacillus spp.

Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào, Nguyễn Thị Hiền Linh

Tạp chí Bảo vệ thực vật

2014

8

Phân lập và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn (Streptomyces spp.) đối kháng nấm bệnh cây.

Lê Thị Hiền, Đinh Văn Lợi, Vũ Thị Vân, Nguyễn Văn Giang

Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 12, số 5

2014

9

Đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn biển VD111 sinh chất kháng khuẩn

Phạm Thu Trang, Phạm Thanh Huyền, Lê Gia Hy, Phí Quyết Tiến, Hồ Tuyên, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Phương Nhuệ

Tạp chí Khoa học và Phát triển, tập 12, số 8

2014

10

Phân lập và khảo sát điều kiện nuôi cấy một số chủng vi sinh xellulaza từ nước thải nhà máy giấy

Nguyễn Thị Mai, Trần Thị Đào, Vũ Thị Nguyệt Phương, Trần Thị Huế, Nguyễn Văn Giang

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2014

11

Nghiên cứu đa dạng di truyền bằng chỉ thị phân tử RAPD và đặc điểm hình thái học của một số chủng nấm sò lai và nhập nội

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy, Lê Văn Vẻ, Trần Thu Hà, Phạm Thu Hương, Trịnh Tam Kiệt

Tạp chí Di truyền học và ứng dụng

2014

12

Đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn biển VD111 sinh chất kháng khuẩn

Phạm Thu Trang, Phạm Thanh Huyền, Lê Gia Hy, Phí Quyết Tiến, Hồ Tuyên, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Phương Nhuệ

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2014

13

Phân lập và nghiên cứu đặc điểm của một số chủng vi khuẩn có khả năng phân giải phốt phát khó tan trong đất

Nguyễn Văn Giang, Hoàng Thị Vân, Trần Thị Đào, Trần Thị Huế

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

14

Phục tráng giống lúa nếp Tan Co Giàng của huyện Tân Yên, tỉnh Lai Châu bằng phương pháp công nghệ sinh học

Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Kim Hương, Hồ Minh Việt, Phạm Hồng Thái

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, Chuyên đề: Giống cây trồng, vật nuôi

2015

15

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật phân giải phốt phát sắt, phốt phát nhôm từ đất trồng chè Shan Yên Bái

Trần Thị Huế, Tống Kim Thuần, Nguyễn Văn Giang

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

2015

16

Ảnh hưởng của đơn chủng và hỗn hợp chủng vi khuẩn vùng rễ đến cây chè Shan Suối Giàng tuổi 1

Trần Thị Huế, Lê Như Kiểu, Nguyễn Văn Giang, Vũ Thị Hiến

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

2015

17

Sàng lọc xạ khuẩn Actinomycestes sp. Có khả năng đối kháng với nấm gây bệnh khô vằn lúa Rhzoctonia solani

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Minh Trang, Đặng Phú Hoàng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Xuân Cảnh, Tống Văn Hải, Nguyễn Đức Bách

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2015

18

Identifycation of abr1, a APETALA2-Domain transcription factor, as a novel substrate of mpk3 in vitro

Pham Thi Huyen Trang, Nguyen Xuan Canh

Tạp chí Công nghệ Sinh học

2015

19

Identifycation of myb77 transcription factor as a novel substrate of mpk3/6 in vitro

Nguyen Xuan Canh, Dang Xuan Nghiem, Pham Tuan Anh, Bui Manh Hung

Tạp chí Sinh học

2015

20

Phục tráng giống lúa nếp Tan Co Giàng của huyện Tân Yên, tỉnh Lai Châu bằng phương pháp công nghệ sinh học

Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Kim Hương, Hồ Minh Việt, Phạm Hồng Thái

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2015

21

Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm mốc sinh tổng hợp enzyme laccase từ gỗ mục

Trịnh Thu Thủy, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Ngọc Bằng, Phạm Thu Trang

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2015

22

Bước đầu nghiên cứu Công nghệ nuôi trồng Nhộng trùng thảo (Cordyceps militaris L. ex Fr.) ở Việt Nam

Lê Văn Vẻ, Trần Thu Hà, Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2015

23

Characterization and classification of a actinomyces strain against to Xanthomonas oryzae pv. oryzae causing rice bacteria blight disease

Nguyen Xuan Canh, Phan Thi Trang, Tran Thi Thu Hien

Vietnam Journal of Agricultural Scieces

2016

24

Nghiên cứu chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với   Vibrio parahaemolyticus gây bệnh trên tôm

Nguyễn Xuân Cảnh, Hồ Tú Cường, Nguyễn Thị Định, Phạm Thị Hiếu

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

2016

25

Cloning, expression and purification of ABO3 gene involved in drought stress tolerance from Arabidopsis thaliana in Escherichia coli

Nguyen Xuan Canh, Nguyen Thi Nhan, Nguyen Thi Phuong Anh, Tran Kim Oanh, Nguyen Thi Thuy Hanh

Vietnam Journal of Agricultural Scieces

2016

26

Khảo sát nguồn gien kháng bệnh gỉ sắt ở đậu cô ve (Phaseolous vulgaris L.)

Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Xuân Cảnh, Vũ Văn Liết

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2016

27

Đánh giá và chọn lọc dòng tự phối ngô chịu mặn dựa trên kiểu hình và chỉ thị phân tử

Nguyễn Thị Hân, Đồng Huy Bình, Nguyễn Văn Giang, Vũ Văn Liết, Phạm Quang Tuân, Vũ Thị Bích Hạnh

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

2016

28

Phân lập và đánh giá đặc điểm sinh học của một số chủng vi sinh vật nội sinh từ rễ cây nha đam (Aloe vera)

Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào, Trịnh Thị Thúy An

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

2016

29

Effects of cultural and nutritional conditions for carboxylmethylcellulase (CMCase) production by cellulose degrading bacteria

Nguyen Van Giang, Vuong Thi Trang

Vietnam Journal of Agricultural Scieces

2016

30

Ảnh hưởng của mật độ cấy, mức đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa GS9 trong vụ xuân tại Việt Trì, Phú Thọ

Nguyễn Văn Cương, Đỗ Ánh Nguyệt, Nguyễn Văn Giang

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2016

31

Effect of Trichoderma SP. TC1 and its extract on growth inhibition and aflatoxin production of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus

Nguyen Thi Thanh Thuy, Luu Thi Phuong Thao, Vu Quynh Huong, Nguyen Van Giang

Vietnam Journal of Agricultural Scieces

2016

32

Đánh giá và chọn lọc dòng tự phối ngô chịu hạn dựa trên kiểu hình và chỉ thị phân tử

Nguyễn Thị Hân, Đồng Huy Bình, Nguyễn Văn Giang, Vũ Văn Liết, Nguyễn Quang Tuân, Vũ Thị Bích Hạnh

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2016

33

Phân lập và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của xạ khuẩn nội cộng sinh trên cây màng tang (Litsea cubeba) đối với vi khuẩn gây bệnh trên cá chép và rô phi

Trịnh Thị Trang, Kim Văn Vạn, Trương Đình Hoài, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Ngọc Tuấn

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2016

34

Đánh giá sinh trưởng và năng suất của nấm sò vua (Pleurotus eryngii (DC.:Fr.) Quel) trên nguyên liệu nuôi trồng khác nhau

Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thế Thắng, Trần Đông Anh, Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

2016

35

Nghiên cứu đánh giá một số đặc điểm hình thái và mối quan hệ di truyền của một số chủng nấm sò mới (Pleurotus spp.)

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thu Hà, Khuất Hữu Trung, Phạm Thu Hương, Trịnh Tam Kiệt

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

2016

36

Nghiên cứu nhân giống nấm chân dài Clitocybe maxima (Gartn. ex Mey.:Fr.) Quél. dạng dịch thể

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2016

37

Đánh giá sinh trưởng và năng suất của nấm Sò vua (Pleurotus eryngii (DC.: Fr.) Quél) trên nguyên liệu nuôi trồng khác nhau

Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thế Thắng, Trần Đông Anh, Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Đào

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2016

38

Nghiên cứu tách dòng, biểu hiện và tinh sạch protein ERF8 từ cây Arabidopsis thaliana trong vi khuẩn Escherichia coli

Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn Xuân Cảnh

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2017

39

Phân lập, xác định và nghiên cứu đặc điểm của vi khuẩn gây bệnh trên nấm Linh chi

Nguyễn Xuân Cảnh, Trần Đông Anh, Trần Thị Hương, Lê Hương Giang

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

2017

40

Phân lập, xác định và nghiên cứu đặc điểm của nấm mốc xanh gây bệnh trên nấm Linh chi

Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Diệu Hương, Trần Đông Anh

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

2017

41

Xác định điều kiện nuối cấy của chủng xạ khuẩn Streptomyces variegatusNN1 nhằm nâng cao hiệu quả kháng nấm Aspergillus flavusgây bệnh trên cam quýt

Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Hoàng Anh, Cấn Thị Mai Hương

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

2017

42

Phân lập, sàng lọc và xác định vi khuẩn Erwinia carotovora subsp. carotovora gây bệnh trên một số loại cây trồng

Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Hường, Trần Thị Đào

Tạp chí Khoa học nông nghiệp Việt Nam

2017

43

Effect of drought stress on porphyrin biosynthesis in rice seedlings

Phung Thi Thu Ha, Nguyen Xuan Canh

Vietnam Journal of Agricultural Scieces

2017

44

Nghiên cứu chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Erwinia carotovora gây bệnh thối nhũn trên một số loại cây trồng

Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Khánh, Phạm Hồng Hiển,

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

2017

45

Phân lập và đánh giá một số đặc điểm sinh học của chủng vi khuẩn nội sinh từ rễ cây nghệ (Curcuma longa L.)

Trần Thị Tuyết, Nguyễn Văn Giang

Tạp chí Khoa học Công nghệ   Nông nghiệp Việt Nam

2017

46

Khảo sát một số đặc điểm của chủng xạ khuẩn HT1 có khả năng kháng vi khuẩn Streptococcus agalactiae gây bệnh trên cá rô phi

Nguyễn Văn Giang, Chu Đức Hà, Nguyễn Thị Thu

Tạp chí Khoa học Công nghệ   Nông nghiệp Việt Nam

2017

47

Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy, môi trường dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng của chủng xạ khuẩn GL30

Nguyễn Văn Giang, Đinh Văn Lợi, Phạm Hồng Hiển

Tạp chí Khoa học Công nghệ   Nông nghiệp Việt Nam

2017

48

Phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng phân giải phosphate khó tan từ đất rừng Xuân Liên

Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Đức Thái

Tạp chí Khoa học Công nghệ   Nông nghiệp Việt Nam

2017

49

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn VS18 đối kháng với nấm Corynespora cassiicola.

Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Thu, Chu Đức Hà

Tạp chí Khoa học Công nghệ   Nông nghiệp Việt Nam

2017

50

Ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường nuôi cấy đến khả năng sinh invertase ngoại bào của các chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae 263 và 259.

Phạm Thùy Trang, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Văn Giang

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

2017

51

Đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất của một số chủng nấm sò (Pleurotus spp.) trên rơm rạ

Nguyễn Thị Lâm Hải, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Luyện, Trần Đông Anh, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Thị Ngọc

Tạp chí Khoa học và Phát triển

2017

52

Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng nấm Aspergillus flavus gây bệnh trên cam quýt

Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Thị Chinh, Phạm Hồng Hiển, Trịnh Thị Vân

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2018

53

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và định danh chủng nấm gây bệnh mốc vàng trên nấm Linh chi.

Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Diệu Hương

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam

2018

54

Characterization and Identification of a Streptomyces Strain with Biocontrol Activity against Aeromonas hydrophila Causing Haemorrhage Disease in Fish

Canh Xuan Nguyen, Thom Thi Dinh, Huyen Thanh Nguyen

Vietnam Journal of Agricultural Sciences

2018

 

2.3. Công trình nghiên cứu công bố tại các hội thảo khoa học

TT

Tên công trình

 

Tác giả/đồng tác giả

Tên hội thảo/ Nhà xuất bản

Năm công bố

1

Phân lập và xác định hoạt tính enzyme của nấm mốc Aspergillus oryzae phục vụ cho sản xuất tương

Trần Thị Hồng Hạnh

Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2006-2011, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

2011

2

Kết quả nghiên cứu chọn tạo các chủng nấm sò mới có triển vọng trong sản xuất ở Việt Nam

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy, Đinh Xuân Linh, Trần Thu Hà, Trịnh Tam Kiệt, Trần Đông Anh

Hội thảo quốc gia về Khoa học cây trồng lần thứ nhất/ NXB Nông nghiệp

2013

3

Bước đầu nghiên cứu lai tạo và phát triển một số chủng nấm sò thương phẩm

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy, Đinh Xuân Linh, Trần Thu Hà, Đặng Trọng Lương, Trịnh Tam Kiệt, Trần Đông Anh, Phạm Thu Hương, Thân Thị Chiển

Báo cáo Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc/ NXB Khoa học và Công nghệ

2013

4

Nghiên cứu đa dạng di truyền của các dòng ngô nổ Việt Nam bằng chỉ thị phân tử RAPD

Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Giang

Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc

2013

5

Nghiên cứu nhân giống nấm Ngọc Châm (Hypsizygus marmoreus) dạng dịch thể

Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học nữ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

2015

6

Characterization and identification of a streptomyces strain isolated in Vietnam that showed high activities against Rhzoctonia solani and Erwinia carotovora

Xuan Canh Nguyen, Thanh Huyen Nguyen, Hong Hanh Thi Tran

6th International Conference for the Development of Integrated Pest Management (IPM) in Asia and Africa. Niigata, Japan

2016

7

Effect of different formulations on viability and medium-term storage of Beauveria bassiana conidia

Tuan Anh Pham, Xuan Canh Nguyen, Keun Kim

6th International Conference for the Development of Integrated Pest Management (IPM) in Asia and Africa. Niigata, Japan

2016

8

Cloning and expression of MYB72 gene that involved in bacteria resistance

Nguyen Phuong Anh, Nguyen Thi Nhan,

Nguyen Thanh Huyen, Tran Thi Hong Hanh,

Pham Thi Dieu Linh, Pham Minh Trang,

Tran Thi Thu Hien, Pham Thi Thu Huyen,

Nguyen Xuan Canh

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam. Đại học Sư phạm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng.

2016

9

Ảnh hưởng của điều kiện môi trường tới khả năng sinh tổng hợp enzyme invertase của một số chủng nấm mốc Aspergillus spp. mới phân lập

Nguyễn Văn Giang, Phạm Thùy Trang, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Đức Thái, Thái Thị Hà Phương, Đặng Quang Cảnh

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam. Đại học Sư phạm Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng.

2016

 

3. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC (SÁCH, GIÁO TRÌNH...)

TT

Tên công trình/

Loại tài liệu

Tác giả/đồng tác giả

Nhà xuất bản

Năm công bố

1

Kỹ thuật trồng, chế biến nấm ăn, nấm dược liệu

Sách tham khảo

Đinh Xuân Linh, Thân Đức Nhã, Nguyễn Hữu Đống, Nguyễn Duy Trình, Ngô Xuân Nghiễn

Nhà xuất bản Nông nghiệp

2013

2

Cẩm nang khởi nghiệp nghề nấm

Sách tham khảo

Đinh Xuân Linh, Thân Đức Nhã, Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy

Nhà xuất bản thông tin

2014

3

Công nghệ Protein-Enzyme

Giáo trình

Nguyễn Xuân Cảnh

Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp

2018

4

Công nghệ Vi sinh

Giáo trình

Nguyễn Văn Giang, Trần Thị Hồng Hạnh, Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Thị Xuân

Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp

2018

5

Sinh học nấm ăn nấm dược liệu

Giáo trình

Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngô Xuân Nghiễn, Trần Đông Anh, Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Nhà xuất bản Học viện nông nghiệp

2018