SJ Company - шаблон joomla Форекс

Bộ môn Công nghệ vi sinh được thành lập ngày 22/10/2008 theo quyết định số 1493/QĐ-NNH của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

I. NHÂN SỰ BỘ MÔN TỪ KHI THÀNH LẬP

* Nhân sự bộ môn ngày đầu thành lập (2008)

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Chuyên môn chính

1

Nguyễn Quang Thạch

Giáo sư, tiến sĩ

Giảng viên, nhà giáo nhân dân

Sinh lý thực vật và CNSH thực vật

2

Nguyễn Văn Giang

Tiến sĩ

Giảng viên

Di truyền chọn giống

3

Phan Trọng Nhật

Thạc sĩ

Giảng viên/ Trưởng bộ môn

Công nghệ sinh học

4

Nguyễn Quốc Trung

Thạc sĩ

Giảng viên

Nông nghiệp

5

Nguyễn Thị Thanh Dung

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

 

* Nhân sự bộ môn giai đoạn 2008-2009

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Chuyên môn chính

1

Nguyễn Quang Thạch

Giáo sư, tiến sĩ

Giảng viên, nhà giáo nhân dân

 

2

Nguyễn Văn Giang

Tiến sĩ

Giảng viên/ Trưởng bộ môn

Di truyền chọn giống

3

Phan Trọng Nhật

Thạc sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

4

Nguyễn Thị Minh Việt

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

5

Trần Thị Hồng Hạnh

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

6

Nguyễn Thanh Huyền

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

7

Nguyễn Quốc Trung

Thạc sĩ

Giảng viên

Nông nghiệp

8

Nguyễn Thị Thanh Dung

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

9

Nguyễn Thị Bích Lưu

Thạc sĩ

Kỹ sư

Di truyền& chọn giống

10

Trịnh Thị Thu Thủy

Thạc sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

11

Nguyễn Thị Cẩm Châu

Cử nhân

Giảng viên

Công nghệ sinh học

12

Nguyễn Đức Bách

Tiến sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

13

Đặng Xuân Nghiêm

Tiến sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

 

* Nhân sự bộ môn giai đoạn 2010-2012

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Chuyên môn chính

1

Nguyễn Văn Giang

Tiến sĩ

Giảng viên/ Phó trưởng bộ môn

Di truyền chọn giống

2

Nguyễn Thị Minh Việt

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

3

Trần Thị Hồng Hạnh

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

4

Nguyễn Thanh Huyền

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

5

Nguyễn Thị Bích Lưu

Thạc sĩ

Kỹ sư

Di truyền& chọn giống

6

Trịnh Thị Thu Thủy

Thạc sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

7

Nguyễn Thị Cẩm Châu

Cử nhân

Giảng viên

Công nghệ sinh học

8

Nguyễn Đức Bách

Tiến sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

9

Nguyễn Thành Trung

Tiến sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

10

Đặng Xuân Nghiêm

Tiến sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

 

* Nhân sự bộ môn giai đoạn 2012-2013

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Chuyên môn chính

1

Nguyễn Văn Giang

Tiến sĩ

Giảng viên/ Phó trưởng bộ môn

Di truyền chọn giống

2

Nguyễn Thị Minh Việt

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

3

Trần Thị Hồng Hạnh

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

4

Nguyễn Thanh Huyền

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

5

Nguyễn Thành Trung

Tiến sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

6

Đặng Xuân Nghiêm

Tiến sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

 

* Nhân sự bộ môn giai đoạn 2013-2014

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Chuyên môn chính

1

Nguyễn Văn Giang

Tiến sĩ

Giảng viên/ Phó trưởng bộ môn

Di truyền chọn giống

2

Đặng Xuân Nghiêm

Tiến sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

3

Nguyễn Thị Minh Việt

Thạc sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

4

Trần Thị Hồng Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

5

Nguyễn Thanh Huyền

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

6

Trần Thị Đào

Thạc sĩ

Kỹ sư

Công nghệ sinh học

7

Ngô Xuân Nghiễn

Thạc sĩ

Kỹ sư

Sinh học

8

Nguyễn Thị Bích Thùy

Thạc sĩ

Kỹ sư

Khoa học cây trồng

 

* Nhân sự bộ môn năm 2015

STT

Họ tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Chuyên môn chính

1

Nguyễn Văn Giang

Tiến sĩ

Giảng viên/ Phó trưởng bộ môn

Di truyền chọn giống

2

Nguyễn Xuân Cảnh

Tiến sĩ

Giảng viên

Khoa học sự sống ứng dụng

3

Nguyễn Thị Bích Thùy

Tiến sĩ

Giảng viên

Khoa học cây trồng

4

Nguyễn Thị Minh Việt

Thạc sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

5

Trần Thị Hồng Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

Công nghệ sinh học

6

Nguyễn Thanh Huyền

Kỹ sư

Giảng viên

Công nghệ sinh học

7

Trần Thị Đào

Thạc sĩ

Kỹ sư

Công nghệ sinh học

8

Ngô Xuân Nghiễn

Thạc sĩ

Kỹ sư

Sinh học

9

Trần Đông Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

Sinh học

 

II. NHÂN SỰ BỘ MÔN HIỆN NAY

1. TS. Nguyễn Xuân Cảnh

- Chức vụ, chức danh: Trưởng bộ môn, giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

thaycanh

2. PGS. TS. Nguyễn Văn Giang

- Chức vụ, chức danh: Phó trưởng bộ môn, giảng viên chính

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

thaygiang

3. TS. Ngô Xuân Nghiễn

- Chức vụ, chức danh: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

anhnghien

4. TS. Nguyễn Thị Bích Thùy

- Chức vụ, chức danh: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chithuy2

5. ThS. Trần Thị Hồng Hạnh

- Chức vụ, chức danh: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. ThS. Nguyễn Thanh Huyền

- Chức vụ, chức danh: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

huyen

7. ThS. Nguyễn Thị Minh Việt

- Chức vụ, chức danh: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

viet

8. ThS. Trần Đông Anh

- Chức vụ, chức danh: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

donganh

9. ThS. Trần Thị Đào

- Chức vụ, chức danh: Kỹ sư

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dao

10. ThS. Nguyễn Thị Luyện

- Chức vụ, chức danh: Kỹ sư

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

luyen