SJ Company - шаблон joomla Форекс

Bậc đại học

- Sinh học phân tử 1 và 2.

- CNSH trong chọn tạo giống cây trồng.

- Tiến hóa và đa dạng sinh học.

- Di truyền học đại cương.

- Tin sinh học ứng dụng.

- Hợp chất thứ cấp thiên nhiên: vai trò và ứng dụng (đang xây dựng)

- Thực hành Sinh học phân tử 1

- Thực hành Di truyền học đại cương

Bậc cao học

- Tiến hóa phân tử.

- Chọn giống phân tử.

- SHPT năng cao.

- Tin sinh học nâng cao.

- Di truyền phân tử.

- Seminar khoa học

Thực hành: hướng dẫn sinh viên, học viên các kỹ thuật CNSH

- Tách chiết DNA từ thực vật, vi khuẩn, nấm và vi tảo

- Định lượng và đánh giá chất lượng DNA

- Kỹ thuật điện di DNA, điện di Protein

- Kỹ thuật PCR.

- Ứng dụng DNA marker xác định các gen hữu ích trong chọn giống cây trồng

- Kỹ thuật lai tạo, thụ phấn ở lúa, ngô, cà chua.

- Kỹ thuật nuôi cấy mô và chuyển gen thực vật

- Sử dụng Tin sinh học trong nghiên cứu CNSH

Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp: hàng năm đảm nhận hướng dẫn trên 30 sinh viên làm khóa luận và 15-20 học viên cao học ngành CNSH.