SJ Company - шаблон joomla Форекс

- Thực hiện nghiên cứu các đề tài thuộc lĩnh vực sinh học cơ bản để phục vụ cho công tác giảng dạy và làm cơ sở cho các nghiên cứu ứng dụng.

- Triển khai thực hiện các nội dung về khảo sát, đánh giá Đa dạng Sinh học và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen sinh vật.

- Phân lập và xác định cơ chế hoạt động của một số gen chống chịu (chịu nóng, lạnh, hạn, mặn …) nhằm ứng dụng trong chọn giống cây trồng có khả năng thích ứng với điều kiện biến đổi khí hâu.

- Nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật phục vụ cho các lĩnh vực y-dược, bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường…

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học nano trong phát hiện tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, ion kim loại nặng… trong sản phẩm nông nghiệp và môi trường,

- Phát triển các chế phẩm nano ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản