SJ Company - шаблон joomla Форекс

Bậc đại học

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

SH01001

Sinh học đại cương

02

2

SHE01001

Sinh học đại cương (dạy bằng tiếng anh)

02

3

SH01003

Sinh học tế bào

02

4

SHE01003

Sinh học tế bào (dạy bằng tiếng anh)

02

5

RQ1005

Sinh học

02

6

SH03059

Công nghệ sinh học nano – nguyên lí và ứng dụng

02

7

SHE03059

Công nghệ sinh học nano – nguyên lí và ứng dụng (dạy bằng tiếng anh)

02

Bậc sau đại học

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

1

SH06005

Sinh học tế bào nâng cao

02

2

SHE07053

Công nghệ Nano Sinh học

02

3

SH06004

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh học

02

Bậc Tiến sỹ