1. Công ty TNHH một thành viên Việt Tú, TT Bắc Hà, Lào Cai.
2. Công ty TNHH Anh Nguyên, TT Bắc Hà, Lào Cai.
3. Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương
4. Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, Thanh Hóa
5. Công ty Mía Đường Lam Sơn
6. Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa
7. Công ty cổ phần thực phẩm TH True Milk Nghệ An
8. Công ty TNHH Dekalb Việt Nam, Xã Phú Châu, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
9. Công ty đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco (Các farm Tam Đảo, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh)
10. Viện dược liệu
11. Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung Ương
12. Trung tâm bảo tồn và phát triển nguồn gen cây trồng
13. Trung tâm nghiên cứu cây trồng ôn đới Bắc Hà
14. TT nuôi cá nước lạnh Sapa
15. TT Giống Cây Trồng Lào cai

16. Viện nghiên cứu khoa học Tây Nguyên

17. Công ty cổ phần chè Cầu Đất

18. Công ty TNHH Trang trại Lang biang

19. Công ty TNHH Dalat Hasfarm

20. Trường Đại học Đà Lạt

21. Trung tâm nghiên cứu thủy sản nước lạnh Sapa
22. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển CNSH Thanh Hóa
23. Công ty TNHH Anh Nguyên
24. Trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà
25. Trung tâm khoa học và sản xuất Lâm Nông nghiệp Quảng Ninh