SJ Company - шаблон joomla Форекс

Các hướng nghiên cứu chính của Khoa CNSH

Được thành lập từ năm 2008, sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, với phương châm đào tạo gắn liền với nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và phát triển sản phẩm trên cơ sở gắn kết với doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đến nay Khoa CNSH đã hình thành các nhóm nghiên cứu sau:

-          Công nghệ sinh học nấm ăn, nấm dược liệu

-          Ứng dụng công nghệ tế bào trong sản xuất hợp chất thứ cấp: nghiên cứu rễ tơ

-          Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vi sinh

-          Công nghệ hỗ trợ sinh sản và chọn giống động vật

-          Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng

-          Lập bản đồ gen cho chọn tạo giống vật nuôi và cây trồng

-          Công nghệ Sinh học nano trong nông nghiệp

-          Ứng dụng vi tảo để sản xuất thực phẩm chức năng và các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

-          Công nghệ enzyme protein tái tổ hợp

-          Công nghệ chuyển gen vào tế bào thực vật


nam


vcms