SJ Company - шаблон joomla Форекс

NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

1. Công nghệ sinh học nấm ăn, nấm dược liệu

2. Ứng dụng công nghệ tế bào trong sản xuất hợp chất thứ cấp: nghiên cứu rễ tơ

3. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ vi sinh

4. Công nghệ hỗ trợ sinh sản và chọn giống động vật

5. Công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng

6.  Lập bản đồ gen cho chọn tạo giống vật nuôi và cây trồng

7. Công nghệ Sinh học nano trong nông nghiệp

8. Ứng dụng vi tảo để sản xuất thực phẩm chức năng và các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

9. Công nghệ enzyme protein tái tổ hợp

10.Công nghệ chuyển gen vào tế bào thực vật

Đề án các nhóm nghiên cứu mạnh 


nam


vcms