QUY ĐỊNH

MƯỢN TRẢ TÀI LIỆU THƯ VIỆN KHOA CNSH

 

Thời gian mượn, trả tài liệu: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

- Sáng: từ 8h đến 11h

- Chiều từ 14h đến 16h

Xem tiếp...