Ngày 15/5/2019 tại phòng hội thảo khoa Công nghệ sinh học đã tổ chức buổi seminar khoa học trong khuôn khổ sinh hoạt chuyên môn của các nhóm nghiên cứu mạnh. Đến tham dự buổi seminar có các cán bộ, sinh viên khoa Công nghệ sinh học và Viện nghiên cứu & phát triển cây trồng.

     Với chủ đề “Khảo sát genome và xây dựng bản đồ chỉ thị phân tử phục vụ phân tích QTLs” TS. Nguyễn Thị Thuý Hạnh đã nêu được nguyên lý, cơ sở khoa học và phương pháp tiến hành việc khảo sát genome và phân tích QTLs. Dựa vào cơ sở dữ liệu về chỉ thị phân tử của lúa đã được công bố nhóm tác giả đã lựa chọn ra 1291 chỉ thị bao gồm 896 chỉ thị SSR (simple sequence repeats) và 395 chỉ thị STS (sequence-tagged sites) để tiến hành khảo sát genome của 2 giống lúa Chiêm Tây và P6ĐB. Kết quả khảo sát đã xác định được 128 chỉ thị đa hình phân bố trên 12 nhiễm sắc thể (NST) của giống lúa Chiêm Tây và P6ĐB. Số lượng chỉ thị đa hình phân bố lần lượt trên NST số 1 đến NST số 12 là 22, 6, 11, 13, 14, 21, 9, 7, 7, 5, 9, 4. Từ kết quả này nhóm nghiên cứu đã tiếp tục khảo sát genome của quần thể F 1 và F 2 được tạo ra từ tổ hợp lại giữa Chiêm Tây và P6ĐB để phục vụ phân tích QTLs tính trạng hiệu suất sử dụng đạm và một số tính trạng nông, sinh học liên quan. Bước đầu phân tích QTLs sử dụng quần thể F 2 được trồng trong điều kiện nhà lưới đã xác định được 4 QTLs liên quan đến sự biểu hiện tính trạng chiều cao cây, 2 QTLs liên quan đến sự biểu hiện tính trạng số nhánh nằm trên NST số 1 và 4 ở giai đoạn chín, 2 QTLs liên quan đến sự biểu hiện tính trạng hiệu suất sử dụng đạm nằm trên NST số 4 ở giai đoạn đẻ nhánh và 3 QTLs nằm trên NST 1 và 4 ở giai đoạn chín. Nhóm nghiên cứu đang tiếp tục hoàn thiện phân tích QTL trong điều kiện thí nghiệm đồng ruộng.

     Sau phần trình bày của TS. Nguyễn Thị Thuý Hạnh, các thành viên tham dự đã có những thảo luận sôi nổi xoay quanh chủ đề này. Buổi seminar đã cung cấp thêm kiến thức mới, chuyên sâu làm cơ sở để định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo của các thành viên đặc biệt là các em sinh viên chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp.