Khoa Công nghệ sinh học gửi thông tin về việc bảo vệ KLTN đợt tháng 9/2022 như sau:
1. Sinh viên ngành CNSH
- Thời gian bảo vệ: từ 7h30 ngày 20/9/2022
2. Sinh viên ngành CNSH nấm ăn và nấm dược liệu
- Thời gian bảo vệ: từ 7h30 ngày 23/9/2022
3. Sinh viên ngành CNSH chất lượng cao
- Thời gian bảo vệ: từ 7h30 ngày 23/9/2022
- Địa điểm: Phòng 201
4. Bảo vệ KLTN
- Sinh viên tham gia bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp: nữ mặc áo dài, nam áo trắng, quần tối màu.
- Sinh viên chuẩn bị 01 máy tính/phòng hội đồng, copy tất cả file báo cáo vào máy trước khi hội đồng họp. Sinh viên không cần gửi file cho thầy/cô cán bộ phụ trách trước khi bảo vệ.
5. Chuẩn bị cho bảo vệ
- Mỗi Hội đồng cử 03 sinh viên chuẩn bị phòng bảo vệ vào 14h ngày 19/9/2022
Nếu hội đồng nào không chuẩn bị phòng thì sẽ bị lùi thời gian bảo vệ KLTN. 
- Sinh viên chủ động liên hệ với cán bộ coi thi của các hội đồng để chuẩn bị phòng
Phòng 201 - Cô Duyên: 0982.853.036
Phòng 202 - Cô Trang: 0987.912.927
Phòng 305 - Cô Đào: 0968.860.486
Phòng 214 - Cô Lưu: 0386.667.117
Thân mến!