TT

Giống cây trồng/Tiến bộ kỹ thuật

Tác giả

Quyết định, thời gian được công nhận

I

Giống cây trồng (4)

 

 

1.

Giống lúa DCG66

GS.TS. Phạm Văn Cường, Motoyuki Ashikari, Hideshi Yasui, Atsushi Yoshimura và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 328/QĐ-TT-CLT ngày 15/10/2018.

2.

Giống ngô nếp lai VUA141

GS.TS. Vũ Văn Liết và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 30/QĐ-TT-CLT ngày 12/02/2018.

3.

Giống ngô nếp lai VNUA69

GS.TS. Vũ Văn Liết và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 23/QĐ-TT-CLT ngày 29/01/2018.

4.

Giống lúa lai hai dòng TH6-6

TS. Nguyễn Văn Mười và cộng sự

Giống được công nhận sản xuất thử, Quyết định số 18/QĐ-TT-CLT ngày 22/01/2018.

II

Giải pháp hữu ích (01)

 

 

1

Giải pháp hữu ích “Chế phẩm sinh học dùng để tái tạo thảm thực vật và quy trình sản xuất chế phẩm này”

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh và cộng sự

Quyết định số 36413/QĐ-SHTT ngày 30/5/2018

III

Tiến bộ kỹ thuật (7)

 

 

1.

Quy trình quản lý tính kháng thuốc bảo vệ thực vật của rầy nâuNilaparata lugens(Stal), rầy lưng trắngSogatella furcifera(Horvath) hại lúa

PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang và cộng sự

Quyết định số 1757/QĐ-BVTV-KH ngày 28/6/2018

2.

Nhóm lợn Landrace mang kiểu gen BB của gen RBP4 và lợn Yorkshire mang kiểu gen CC của gen RNF4 có năng suất sinh sản cao.

GS.TS. Vũ Đình Tôn và cộng sự

Quyết định số 233/QĐ-CN-GSN ngày 06/6/2018

3.

Quy trình tổng hợp phòng trị bệnh suy giảm hô hấp (Ornithobacterium rhinotracheale - ORT).

PGS.TS. Chu Đức Thắng và cộng sự

Quyết định số 362/QĐ-TY-KH ngày 31/5/2018

4.

Quy trình chẩn đoán bệnh suy giảm hô hấp (Ornithobacterium rhinotracheale - ORT) ở gà.

PGS.TS. Chu Đức Thắng và cộng sự

Quyết định số 362/QĐ-TY-KH ngày 31/5/2018

5.

Quy trình chẩn đoán bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm (Histomonosis) ở gà.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ và cộng sự

Quyết định số 362/QĐ-TY-KH ngày 31/5/2018

6.

Quy trình phòng và trị bệnh viêm gan ruột truyền nhiễm (Histomonosis) ở gà.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ và cộng sự

Quyết định số 362/QĐ-TY-KH ngày 31/5/2018

7.

Quy trình sử dụng vòng tẩm Progesterone do Việt Nam sản xuất.

PGS.TS. Sử Thanh Long và cộng sự

Quyết định số 144/QĐ-CN-GSL ngày 30/4/2018