Khoa Công nghệ sinh học thông báo đến các bạn sinh viên danh sách dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 – 2020: Danh sách

Thông báo xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 

Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra và phản hồi nếu có sai sót đến cô Trang trước 17h thứ 2 ngày 16/11/2020 tại P204.

Thân mến!