Sinh viên chủ động liên hệ với thầy cô để xin hướng dẫn.
Điều kiện để làm KLTN là tại thời điểm đăng ký KLTN:
- Số tín chỉ tích lũy đạt từ 70% tổng số tín chỉ của khóa học
- Điểm trung bình tích lũy từ 2.0 trở lên
Chú ý:
- Sau khi kết thúc kỳ thi cuối học kỳ II năm học 2020 - 2021 sinh viên sẽ được đăng ký KLTN kỳ I năm học 2021 - 2022 đợt bổ sung. 
- Theo quy định trong quá trình làm KLTN sinh viên chỉ được học tối đa 6 tín chỉ, vì vậy các bạn sinh viên không trong DS đủ điều kiện trong đợt chính thức có nguyện vọng làm KLTN đợt bổ sung chỉ được đăng ký tối đa 6 tín chỉ trong học kỳ I năm 2021 - 2022.

 

Thân mến!