Khoa Công công nghệ sinh học thông báo:

- Danh sách sinh viên nhận quà hỗ trợ từ Báo nông thôn ngày nay

- Danh sách 10 sinh viên đại diện Khoa nhận quà hỗ trợ từ Báo nông thôn ngày nay

Đề nghị các bạn có tên trong Danh sách 10 bạn sinh viên đại diện Khoa nhận quà hỗ trợ từ Báo nông thôn ngày nay có mặt tại Giảng đường E vào lúc 15h30, thứ 3 ngày 14/9/2021 để đại diện khoa nhận quà hỗ trợ.

Những bạn sinh viên trong còn lại Danh sách sinh viên nhận quà hỗ trợ từ Báo nông thôn ngày nay sẽ được nhận quà hỗ trợ theo Tổ dân phố và theo lớp vào sáng thứ 4 ngày 15/9/2021.

Trang phục: áo trắng, quần tối màu và đeo thẻ.

 

Thân mến!