Thực hiện chương trình của Học viện tiếp tục trao quà cho sinh viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19 đang mắc kẹt tại Học viện và xung quanh Học viện. Ban CTCT&CTSV kính đề nghị các Khoa lựa chọn và lập danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đang ở xung quanh Học viện để được nhận hỗ trợ như sau:
- Quà hỗ trợ: 200.000 đồng/sinh viên và một số nhu yếu phẩm thiết yếu.
- Số lượng phân bổ đối với từng Khoa, mẫu danh sách lập chi tiết trong Phụ lục kèm theo.
- Thời gian nhận quà: Từ ngày 11 tháng 9 năm 2021 (Thứ 7).
- Địa điểm nhận quà: Ban tổ chức sẽ thông báo sau.
- Ưu tiên những sinh viên chưa được nhận quà lần nào từ Học viện trong các đợt tặng quà vừa qua (bao gồm quà từ Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Công đoàn, Các đơn vị trực thuộc Học viện).
Đề nghị sinh viên đủ điều kiện và có nguyện vọng nhận quà từ Học viện báo lên Ban cán sự lớp, Ban cán sự lớp lập danh sách (Theo mẫu ) và gửi vào địa chỉ mail tocongtacsinhvien.cnsh@gmail.com trước 14h ngày 10/9/2021 để khoa tổng hợp và gửi lên Học viện.
Thân mến!