Thân gửi Anh/Chị cựu sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam!

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Khoa Công nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. 

Khoa Công nghệ sinh học trân trọng đề nghị các bạn cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2019 vui lòng cung cấp thông tin theo đường link dưới dây:

Phiếu khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Khoa CNSH xin cam kết các thông tin cá nhân được cung cấp trong phiếu khảo sát sẽ được hoàn toàn bảo mật.

Trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các bạn cựu sinh viên!