Khoa CNSH gửi các em sinh viên kết quả xét điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 – 2020kết quả điểm rè luyện .

Đề nghị Ban cán sự lớp thông báo cho các bạn sinh viên kiểm tra và phản hồi nếu có sai sót về họ tên, điểm cho cô Trang trước 10h thứ 6 ngày 06/11/2020.

Thân mến!