Để cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, môi trường và cơ sở vật chất tại Học viện nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên, Học viện rất mong nhận được những ý kiến phản hồi của bạn sinh viên bằng cách trả lời các câu hỏi dưới đường link sau;