Khoa CNSH gửi danh sách sinh viên có nguyện vọng đăng ký học phần KLTN trong học kỳ I năm học 2021 - 2022.

Đề nghị sinh viên kiểm tra và phản hồi nếu có sai sót.

Sinh viên muốn đăng ký bổ sung học phần KLTN (SV chưa có tên trong DS trên), đăng ký theo đường link dưới đây: https://forms.gle/SSn1b2bXR2NTbsnC7

 Thời gian kiểm tra, phản hồi và đăng ký bổ sung là trước ngày 5/6/2021.

Sau khi SV lên Học viện để học các lớp sinh viên nộp bản giấy có chữ ký xác nhận đăng ký KLTN. SV đăng ký lẻ nộp đơn đăng ký KLTN theo mẫu trên website của khoa CNSH.

 

Thân mến!