Khoa CNSH xin gửi điểm Thực tập nghề nghiệp 1 của sinh viên ngành Công nghệ sinh học K63,  đề nghị sinh viên kiểm tra và phản hồi cho giảng viên hướng dẫn đoàn (nếu có thắc mắc) trước thứ 2 ngày 22/2/2020. Sau thời gian trên điểm sẽ được up lên trang đào tạo và không thay đổi nữa.
Sinh viên nộp học phí muộn (có chữ P) lên gặp ban QLĐT để xin bảng điểm lẻ sau đó gặp giảng viên hướng dẫn bổ sung điểm và nộp bảng điểm cho cô Trang - vpk để up điểm.
Thân mến!