Khoa Công nghệ sinh học thông báo đến các bạn sinh viên về Đăng ký Khóa luận tốt nghiệp bổ sung học kỳ I năm học 2021 - 2022.

Điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp:

- Tích lũy từ 70% tổng số tín chỉ của CTĐT

- Điểm trung bình tích lũy từ 2.0 trở lên

Đề nghị Sinh viên có đủ điều kiện và có nguyện vọng làm KLTN đợt bổ sung đăng ký theo đường link https://forms.gle/saRZtSph3K9D2g7x6 trước 17h ngày 12/9/2021.

 

Thân mến!