Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp với ngành đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, Khoa CNSH, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
Khoa trân trọng đề nghị các bạn Cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2021 cung cấp thông tin bằng cách lựa chọn hoặc điền thông tin trả lời cho từng câu hỏi trên đường link dưới đây:
Đây là hoạt động bắt buộc đối với tất cả các SV đã tốt nghiệp. Chúng tôi cam kết các thông tin cá nhân được cung cấp trong phiếu khảo sát sẽ được hoàn toàn bảo mật.
Xin chân thành cảm ơn!