Khoa Công nghệ sinh học thông báo về việc kiểm tra danh hiệu năm học 2019 – 2020:

Danh sách

Công văn xét danh hiệu sinh viên năm học học 2029-2020

Đề nghị sinh viên kiểm tra và phản hồi về văn phòng khoa CNSH trước 17h thứ 3 ngày 17/11/2020.

Thân mến!