Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Học viện đã có điều chỉnh trong kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021. Hiện nay một số sinh viên không kịp xét tốt nghiệp đợt 25/7 năm 2021 có nhu cầu được xét tốt nghiệp sớm đợt 10/9/2021.

Đề nghị sinh viên khóa 59, 60, 61, 62 khoa CNSH đã hoàn thành chương trình đào tạo và có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt 10/9/2021 cần làm đơn (theo mẫu của ban QLĐT), chụp ảnh đơn và gửi vào mail tocongtacsinhvien.cnsh@gmail.com trước 14h ngày 9/9/2021.

 

Thân mến!