Khoa Công nghệ sinh học gửi Danh sách điểm rèn luyện sinh viên (đã làm trên đường link google)  đề nghị Ban cán sự các lớp thực hiện các bước xét điểm rèn luyện như sau:
Bước 1. Kiểm tra mã sinh viên, danh sách sinh viên lớp mình trên file điểm rèn luyện, bổ sung điểm, thông tin các minh chứng vào các cột bôi xanh; các bạn được cộng điểm cần chuẩn bị sẵn ảnh chụp minh chứng
Bước 2. Lập nhóm MS team của lớp, mời thầy cô Giáo viên chủ nhiệm, và thầy cô Tổ Công tác sinh viên khoa.
Bước 3. Tổ chức họp lớp xét điểm rèn luyện (thời gian từ ngày 15 - 20/9/2021), cử 01 thư ký ghi biên bản họp theo mẫu của khoa.
Bước 4. Tổng hợp kiểm tra lại tất cả các mục của điểm rèn luyện của lớp, 
Nội dung nộp:
1. File điểm rèn luyện,
2. Biên bản họp lớp,
3. Ảnh chụp các minh chứng cộng điểm. 
Thời gian nộp: trước 10h ngày 21/9/2021,
Địa chỉ emailtocongtacsinhvien.cnsh@gmail.com
Đề nghị Ban cán sự các lớp và các bạn sinh viên thực hiện đúng các bước xét điểm rèn luyện và theo đúng thời gian quy định.
Sau thời hạn nộp lên khoa, nếu lớp sinh viên không nộp cả lớp sẽ để điểm 0 và nộp lên Học viện.
 
Thân mến!